Troli anda

Tutup

Troli anda kosong.

Login

Tutup

Saya bersetuju untuk menerima pemasaran automatik berulang melalui mesej teks melalui sistem dail telefon automatik. Persetujuan bukan syarat untuk membeli. BERHENTI untuk membatalkan, BANTUAN untuk mendapatkan bantuan. Kadar Mesej dan Data mungkin dikenakan. Lihat Dasar Privasi & TOS.

Polisi Privasi

Pengenalan

Kami berdedikasi untuk melindungi pelawat Laman Web kami dan privasi pengguna perkhidmatan.

Sepanjang dasar ini, "kami", "kami" dan "kami" merujuk kepada Bikerringshop.

“Pengguna” merujuk kepada individu, entiti undang-undang, syarikat, perkongsian atau perbadanan, antara lain, yang telah menyemak imbas, menggunakan atau melawat Laman Web.

Perkhidmatan kami di dalam https://www.bikerringshop.com/ adalah tertakluk kepada dasar privasi Pernyataan ini ("Laman Web"). Anda bersetuju untuk dikawal oleh peraturan yang ditetapkan dalam dasar privasi ini apabila anda mengakses Laman Web ini.

Sila jangan gunakan atau lawati Laman Web kami jika anda tidak bersetuju.

Penggunaan Data Peribadi anda

Kami mungkin mengumpul dan/atau memproses maklumat daripada tingkah laku membeli-belah dalam talian anda dan daripada akaun yang mungkin anda buat melalui Laman Web kami. Ini adalah satu-satunya "data penggunaan" yang kami kumpulkan dan mungkin termasuk, tanpa had kepada, alamat IP anda, lokasi geografi, sistem pengendalian, sumber rujukan, tempoh lawatan dan laluan navigasi Laman web, serta maklumat tentang masa, kekerapan, dan corak penggunaan perkhidmatan anda, mungkin disertakan dalam data penggunaan. Kepentingan sah kami, termasuk memantau dan meningkatkan Laman Web dan perkhidmatan kami, berfungsi sebagai asas undang-undang untuk pemprosesan ini.

Kami mungkin memproses data peribadi anda yang anda berikan semasa menggunakan perkhidmatan kami ("data perkhidmatan"). Data perkhidmatan mungkin termasuk maklumat tentang garis masa aktiviti anda dalam Laman Web kami, soalan berbeza yang mungkin berguna untuk Pengguna. Data perkhidmatan boleh digunakan untuk tujuan mentadbir Laman Web kami, memberikan anda kos untuk perkhidmatan kami, menjalankan sebarang pekerjaan yang dibeli, menjamin keselamatan Laman Web dan perkhidmatan kami, menyimpan sandaran pangkalan data dan berkomunikasi dengan anda. Kepentingan sah kami, iaitu pemenuhan kontrak antara anda dan kami dan mengambil langkah, atas permintaan anda, untuk memasuki kontrak sedemikian, adalah asas undang-undang untuk pemprosesan ini.

Kami mungkin mengendalikan mana-mana data peribadi anda yang disebut dalam polisi ini jika ia diperlukan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, sama ada di mahkamah atau dalam prosiding pentadbiran atau di luar mahkamah. Kepentingan sah kami, iaitu perlindungan dan penegasan hak undang-undang kami, hak undang-undang anda dan hak undang-undang orang lain, berfungsi sebagai asas undang-undang untuk pemprosesan ini.

Kami mungkin menggunakan mana-mana data peribadi anda yang dinyatakan dalam polisi ini apabila perlu untuk tujuan memperoleh atau mengekalkan perlindungan insurans, mengurus risiko atau menerima nasihat pakar. Asas undang-undang untuk pemprosesan ini adalah kepentingan sah kami, iaitu perlindungan sewajarnya perniagaan kami terhadap bahaya.

Sebagai tambahan kepada pendedahan khusus data peribadi yang dinyatakan dalam Bahagian ini, kami mungkin mendedahkan data peribadi anda apabila pendedahan tersebut diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepada, atau apabila pendedahan tersebut diperlukan untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting orang lain yang sah. Kami juga mungkin mengeluarkan maklumat peribadi anda jika berbuat demikian diperlukan untuk penubuhan, pelaksanaan atau pembelaan tuntutan undang-undang, sama ada di mahkamah atau dalam prosiding pentadbiran atau di luar mahkamah.

Memandangkan kami menggunakan Shopify untuk mengendalikan kedai e-dagang kami dan Facebook untuk mempromosikan kedai, kami menggunakan ciri perkongsian data pelanggan Shopify dan Facebook, yang menggunakan API Penukaran yang berkongsi data terus daripada pelayan Shopify ke Facebook. Ini bermakna data tidak boleh disekat oleh penyekat iklan. Sila semak dasar privasi Facebook dan Shopify untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Pemasaran Teks dan pemberitahuan: Dengan memasukkan nombor telefon anda dalam pembayaran dan memulakan pembelian, melanggan melalui borang langganan kami atau kata kunci, anda bersetuju bahawa kami boleh menghantar pemberitahuan teks kepada anda (untuk pesanan anda, termasuk peringatan troli terbengkalai) dan pemasaran teks tawaran. Mesej pemasaran teks akan melebihi [INSERT A NUMBER] sebulan. Anda mengakui bahawa persetujuan bukanlah syarat untuk sebarang pembelian. Jika anda ingin berhenti melanggan daripada menerima mesej pemasaran teks dan pemberitahuan balas dengan STOP kepada mana-mana mesej mudah alih yang dihantar daripada kami atau gunakan pautan nyahlanggan yang kami berikan kepada anda dalam mana-mana mesej kami. Anda memahami dan bersetuju bahawa kaedah alternatif untuk menarik diri, seperti menggunakan perkataan atau permintaan alternatif tidak akan diambil kira sebagai cara yang munasabah untuk menarik diri. Kadar mesej dan data mungkin dikenakan. Untuk sebarang pertanyaan, sila hantarkan BANTUAN ke nombor yang anda terima mesej. Anda juga boleh menghubungi kami untuk maklumat lanjut. Jika anda ingin menarik diri, sila ikuti prosedur di atas.

Mengekalkan dan Memadam Data Peribadi

Bahagian ini menggariskan peraturan dan prosedur pengekalan data kami, yang bertujuan untuk membantu kami dalam memenuhi tugas undang-undang kami mengenai penyimpanan dan pemadaman data peribadi.

Data peribadi yang kami kendalikan untuk apa-apa sebab atau tujuan tidak seharusnya disimpan untuk tempoh masa yang lebih lama daripada yang diperlukan untuk tujuan itu atau tujuan tersebut.

Walau apa pun peruntukan lain bahagian ini, kami mungkin mengekalkan data peribadi anda jika berbuat demikian diperlukan untuk mematuhi kewajipan undang-undang yang kami tertakluk kepadanya, atau untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting orang lain.

Pindaan

Kami berhak untuk menukar dasar ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi baharu di Laman Web kami.

Anda harus melawat semula halaman ini secara tetap untuk mengesahkan bahawa anda berpuas hati dengan sebarang perubahan pada dasar ini.

Kami mungkin menghantar e-mel kepada anda jika kami membuat perubahan pada dasar ini.

Maklumat Kami

Laman Web ini dimiliki dan dikendalikan oleh Bikerringshop.

Kami berdaftar di Bangkok, Thailand.

Maklumat Perhubungan

Kami mungkin dihubungi melalui e-mel di alamat e-mel berikut: support@bikerringshop.com

Terakhir dikemas kini: 13 / 08 / 2021